KOOR-ORKEST-MAKELAARDIJ  L.N.P.

KOREN - ORKESTEN -  MUZIEKSCHOLEN - BEMIDDELING - VERVANGERS - SOLISTENBESTE ALLEMAAL,


HIERBIJ WIL IK u ALLEN COMPLIMENTEREN MET HET SUCCESVOLLE CONCERT VAN DE 26E NOV.

VEEL ERG POSITIEVE GELUIDEN VAN ALLE KANTEN WAARBIJ MEN ONDANKS HET WAT KLEINER GEWORDEN QUA AANTAL

VOORAL HET ZUIVERE ZINGEN EN DE ANDERE, VROLIJKER SFEER VAN HARTE TOE JUICHTE.

HIERBIJ OOK NOGMAALS DE COMPLIMENETEN VAN WETHOUDER VAN bORGONJE UIT BRIELLE.

ALLEN HARTELIJK BEDANKT VOOR DE MEDEWERKING EN TOT A.S. DONDERDAG


HARTELIJKE GROETEN   TON