KOOR-ORKEST-MAKELAARDIJ  L.N.P.

KOREN - ORKESTEN -  MUZIEKSCHOLEN - BEMIDDELING - VERVANGERS - SOLISTEN

MUZIEKVERDIEPING EN FILOSOFIE

Componist, theoreticus,   met een duidelijke hang naar toonsoorten, hun verbanden  met wereldlijke feiten, het hoe en waarom!